Filmy

97. Redukcja wtórna CO2 – powrót spalin do gazogeneratora

98. Piroliza drewna – trzy stany skupienia produktów paliwowych

99. Dymarka. Spalanie węgla drzewnego, max temperatura

100. Spalanie węgla – powietrze vs. tlen

101. Reakcje – utlenianie i redukcja

102. Spalanie metanu

103. Zbieranie metanu z jeziora + wybuch

104. Konieczność utylizacji (spalania) metanu ze Środowiska

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14