Filmy


Strona nr: 13

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

97. Reakcja Boscha – Przykład wykorzystania

98. Redukcja wtórna CO2 – powrót spalin do gazogeneratora

99. Piroliza drewna – trzy stany skupienia produktów paliwowych

100. Spalanie węgla – powietrze vs. tlen

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13