Filmy


49. Piece rakietowe – historia, projektowanie, budowa
50. Komorowy piec rakietowy z paleniskiem „Batch Box”
51. Świeczka – termowizja
52. Matches in thermovision – temat do dyskusji
53. Candle in thermovision – temat do dyskusji
54. From yellow to blue flame – temat do dyskusji
55. Blue flame from TLUD
56. Wood stove – piroliza, wzorcowe spalanie gazów

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9