Filmy


49. Spalanie węgla – c) optymalne utlenianie
50. Spalanie węgla – d) nie-optymalne utlenianie
51. Spalanie przeciwprądowe vs. współprądowe
52. Eksperymenty z CO2
53. Eksperyment dyfuzyjny ze spalaniem heptanu
54. Sucha destylacja węgla kamiennego – piroliza
55. Rocket stove
56. Piece rakietowe – historia, projektowanie, budowa

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11