Filmy


57. Najprostszy Test – na obecność niespalonej sadzy w spalinach
58. Żar węglowy – tlenie. Niecenie ognia – łuk ogniowy
59. Counterflow burner – panik przeciwprądowy
60. Podniesiony płomień dyfuzyjny
61. Podniesiony wstępnie zmieszany płomień
62. Dyfuzyjny i zmieszany – płomieie gazu ziemnego
63. Premiksowany płomień – tlen kontra powietrze
64. Zmieszany płomień powietrza z metanem + pył węgla

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9