Gaz-Generatorowy—Biopaliwo-z-Tradycjami—Ireneusz-Hetmańczyk—Wacław-Hepner

Tabela - podstawowe własności palnych składników gazu generatorowego

Tabela – podstawowe własności palnych składników gazu generatorowego