RSR – RSB – nakazy – zakazy projektowe pieców


A) – RSR – range stove rules…- zakres piecowych przepisów – nakazy
B) – RSB – range stove bans…- zakres piecowych zakazów    – zakazy


Ten Temat… (jako mój, Nasz – Epilog Projektowy Pieca.!) – jest tym – podsumowaniem
Naszej Dyskusji… (w następnych, otwartych dla Dyskusji – zakładkach..!) – dot. wszystkich..,
najważniejszych… (prawie – bo zawsze można coś dodać..!) – Z a s a d … w projektowaniu…
pieca spalającego biomasę w/g Kryteriów w Procesie – gdzie spalanie jest… :

1. Całkowite, zupełne… (do popiołu..!)
2. Kolor płomieni…- od błękitnego do przejrzystego… (bez żółtego..!)
3. Test na obecność sadzy w spalinach…- jasny pojemnik z zimną wodą nad kominem

Te.., trzy Kryteria… – muszą być spełnione we wszystkich… (z wyjątkami – fluidalne,
FLOX`alne, specjalne..!) –
Systemach spalania w piecach powszechnego użytku…- możliwych do samodzielnego wykonania.., czyli… :
1. górne
2. dolne
3. boczne
4. kroczące
5. mieszane (multiplex)

Jest to Zbiór Wskazań i Zakazów… (z analogią do Dekalogu, oraz – Grzechów Głównych..!) –
w zakresie spełnienia niezbędnych Warunków dla osiągnięcia Celu… (o który wszyscy..,
M y … – „w a l c z y m y”..!)…
Krótkie, esencjonalne… (uzgodnione w Dyskusji..!) – zapisy w poszczególnych punktach –
będą tworzyć budowę tego…- Zbioru.
Jest podzielony na dwie, numeryczne kolumny… (z punktami i podpunktami..!)…:

Część…- A) – RSR równoległa Część…- B) – RSB

……………………………………………………………………………..
Więc…- dyskutujmy.., i… (wespół, Zespół..!) – TO…- b u d u j m y …  • ~Ranger Odpowiedz
    Mam prośbę z jednoczesną informacją… (dla Wszystkich.!) –
    W założeniu ten Dział jest tylko dwukolumnowym Zbiorem ponumerowanych tych – nakazów i zakazów projektowych – wcześniej przedyskutowanych i ostatecznie – uzgodnionych treści poszczególnych punktów. Budowa tych kolumn ma być wynikiem Dyskusji w Dziale pt. „Prolog do Analizy Procesu Spalania Biomasy”.
    Ma to być coś na wzór tzw. „check-listy”, gdzie sprawdza się punkt po punkcie prawidłowość działania. Taka Lista powinna być bardzo przejrzysta i „niezaciemniona” innymi informacjami niż te, które mają powodować oczekiwane skutki zadziałania.
    Dlatego moja, serdeczna prośba, abyście w tamtym Dziale umieszczali wszystkie wpisy, komentarze… (po których będziemy wspólnie budować tę…- „check-listę”…

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>