RSR – RSB – nakazy – zakazy projektowe pieców


A) – RSR – range stove rules…- zakres piecowych przepisów – nakazy
B) – RSB – range stove bans…- zakres piecowych zakazów    – zakazy


Ten Temat… (jako mój, Nasz – Epilog Projektowy Pieca.!) – jest tym – podsumowaniem
Naszej Dyskusji… (w następnych, otwartych dla Dyskusji – zakładkach..!) – dot. wszystkich..,
najważniejszych… (prawie – bo zawsze można coś dodać..!) – Z a s a d … w projektowaniu…
pieca spalającego biomasę w/g Kryteriów w Procesie – gdzie spalanie jest… :

1. Całkowite, zupełne… (do popiołu..!)
2. Kolor płomieni…- od błękitnego do przejrzystego… (bez żółtego..!)
3. Test na obecność sadzy w spalinach…- jasny pojemnik z zimną wodą nad kominem

Te.., trzy Kryteria… – muszą być spełnione we wszystkich… (z wyjątkami – fluidalne, FLOX`alne, specjalne..!) –
Systemach spalania w piecach powszechnego użytku…- możliwych do samodzielnego wykonania.., czyli… :
1. górne
2. dolne
3. boczne
4. kroczące
5. mieszane (multiplex)

Jest to Zbiór Wskazań i Zakazów… (z analogią do Dekalogu, oraz – Grzechów Głównych..!) – w zakresie
spełnienia niezbędnych Warunków dla osiągnięcia Celu… (o który wszyscy.., M y … – „w a l c z y m y”..!)…
Krótkie, esencjonalne… (uzgodnione w Dyskusji..!) – zapisy w poszczególnych punktach – będą tworzyć
budowę tego…- Zbioru. Jest podzielony na dwie, numeryczne kolumny… (z punktami i podpunktami..!)…:

Część…- A) – RSR równoległa Część…- B) – RSB

……………………………………………………………………………..
Więc…- dyskutujmy.., i… (wespół, Zespół..!) – TO…- b u d u j m y …


↑ Do góry

© 2017-2018 Czyste Zupełne Spalanie
Wszelkie prawa zastrzeżone chyba, że wskazano inaczej.
Strona używa ciasteczek!