Gazogenerator Imberta

Gazogenerator-Imbert

Gazogenerator Imberta, schemat konstrukcji z czasów II wojny
światowej.