Teoria


 1. Leksykon Techniczny – „WARTER”
  http://warter.pl/pl-PL/leksykon_techniczny.html
 2. Skład powietrza
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
 3. Spalanie – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie
 4. Trójkąt i czworokąt spalania
  http://cfbt.pl/dziennik-pokladowy/1-czworokat-spalania-spojrzenie-szerokie/
 5. Wymiana ciepła
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_ciep%C5%82a
 6. Dyfuzja
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyfuzja
 7. Strata kominowa
  http://www.naukowiec.org/wzory/inzynieria/straty-kominowe_2273.html
 8. Płomień świecy – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omie%C5%84
 9. Płomień świecy – info poszerzone
  ↓ Jaką temperaturę ma płomień świecy PDF
 10. Gaz drzewny – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_drzewny
 11. Biomasa
  http://www.instsani.pl/1045/biomasa-jako-paliwo-charakterystyka
 12. Koks
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Koks
 13. Koksowanie węgla
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Koksowanie_w%C4%99gla
 14. Węgiel drzewny – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny
 15. Węgiel drzewny – Almanach Historyczny
  https://almanach.historyczny.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny
 16. Sadza – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadza
 17. Odmiany alotropowe węgla
  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)#/media/File:Eight_Allotropes_of_Carbon.png
 18. Węgiel aktywny – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_aktywny
 19. Stechiometria Spalania
  ↓ Stechiometria PDF
 20. Proces spalania. Rozwój pożaru
  ↓ Proces spalania. Rozwój pożaru PDF
 21. Strata kominowa
  http://www.spalanie.pwr.wroc.pl/dydaktyka/Spalanie/spalanie_skrypt.htm
 22. Spalanie węgla
  ↓ Spalanie Węgla PDF
 23. Skrypt „Spalanie i paliwa”
  http://spalanie.pwr.wroc.pl/dydaktyka/Spalanie/spalanie_skrypt.htm
 24. Spalanie i paliwa
  http://wme-z1.pwr.edu.pl/studia/materialy-do-pobrania/energetyka-studia-stacjonarne/wyklad-spalanie-i-paliwa_ene_st/
 25. Samozapłon składowanej biomasy
  http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/04/BiTP_Vol.16_Issue_4_2009_pp.131-147.pdf
 26. Eksperyment stopni zapalności materiałów drewnianych
  http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci-materia%C5%82%C3%B3w-drewnianych
 27. Piec Zero – Front płomienia
  http://www.piec-zero.tk/wp/?title=Flame_front
 28. Czyste ogrzewanie
  Spalanie węgla i drewna od kuchni
 29. Szybowy piec kotlinkowy – temperatura
  http://www.platnerz.com/platnerz-com/scriptorium/faq/zelazodymarkowe/tekst/tekst.html
 30. Kryza, dysza, zwężka Venturi`ego
  ↓ Venturi ISO PDF
 31. Parametry zwężki Venturi`ego
  ↓ Przekrój zwężki PDF
 32. Aerodynamika spalania
  http://docplayer.pl/67835995-Aerodynamika-spalania.html
 33. Fizykochemiczne własności procesu palenia
  http://slideplayer.pl/slide/10184559/
 34. Badanie topliwości popiołu biopaliw
  ↓ Badanie topliwości popiołu biopaliw.PDF
 35. Popiół i żużel z węgla kamiennego
  https://www.sambudrol.pl/blog/2017/08/23/dlaczego-ekogroszek-zuzluje/
 36. Wybuch pyłu węglowego
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch_py%C5%82u_w%C4%99glowego
 37. Właściwości wybuchowe gazów i pyłów
  ↓ Wlaściwości_wybuchowe.PDF
 38. H.LaFontaine i P.Zimmerman Drewno zamiast benzyny
  ↓ Drewno zamiast benzyny :: podręcznik PDF
 39. Pompka ogniowa
  http://pleasure-needs.blogspot.com/2014/05/fire-piston-pompka-ogniowa.html
 40. Piec rakietowy – Wikipedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_rakietowy
 41. Piec rakietowy – Historia
  https://cohabitat.net/blog/prawie-wszystko-o-piecach-rakietowych
 42. Piec rakietowy – budowa
  http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec-rakietowy-instrukcja-budowy/
 43. Proweniencja pieca współprądowego – „rakietowego”
  http://bushcooking.com/dakota-fire-hole/#sthash.ly3wKPdr.dpbs
 44. Dakota fire hole 1
  http://zdziczenie.blogspot.com/2013/01/ognisko-dakota-dakota-fire-hole.html
 45. Dakota fire hole 2
  http://survivaltopics.com/the-dakota-fire-hole/
 46. Sortowanie, mieszanie, konwekcja gazów w atmosferze
  https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/dlaczego-ciezszy-od-powietrza-dwutlenek-wegla-nie-gromadzi-sie-przy-powierzchni-ziemi/
 47. Spalanie pulsacyjne jako efekt eksplozji – implozji
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_pulsacyjny
 48. Silnik pulsacyjny – rys historyczny
  https://steemit.com/polish/@lokibalboa/silnik-pulsacyjny-rys-historyczny-i-zasada-dzialania
 49. Spawanie gazowe
  https://strefa-spawania.pl/spawanie-gazowe-i-jego-odmiany/
 50. Cięcie gazowe stali
  http://www.cnccad.pl/ci-cie-gazowe.html

↑ Do góry

© 2017-2018 Czyste Zupełne Spalanie
Wszelkie prawa zastrzeżone chyba, że wskazano inaczej.
Strona używa ciasteczek!