Teoria


1. Leksykon Techniczny – „WARTER”
http://warter.pl/pl-PL/leksykon_techniczny.html

2. Skład powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze

3. Spalanie – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie

4. Trójkąt i czworokąt spalania
http://cfbt.pl/dziennik-pokladowy/1-czworokat-spalania-spojrzenie-szerokie/

5. Wymiana ciepła
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_ciep%C5%82a

6. Dyfuzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyfuzja

7. Strata kominowa
http://www.naukowiec.org/wzory/inzynieria/straty-kominowe_2273.html

8. Płomień świecy – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omie%C5%84

9. Płomień świecy – info poszerzone
↓ Jaką temperaturę ma płomień świecy PDF

10. Gaz drzewny – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_drzewny

11. Węgiel drzewny – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny

12. Węgiel drzewny – Almanach Historyczny
https://almanach.historyczny.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny

13. Sadza – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadza

14. Odmiany alotropowe węgla
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)#/media/File:Eight_Allotropes_of_Carbon.png

15. Węgiel aktywny – Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_aktywny

16. Stechiometria Spalania
↓ Stechiometria PDF

17. Spalanie węgla
↓ Spalanie Węgla PDF

18. Skrypt „Spalanie i paliwa”
http://spalanie.pwr.wroc.pl/dydaktyka/Spalanie/spalanie_skrypt.htm

19. Spalanie i paliwa
http://wme-z1.pwr.edu.pl/studia/materialy-do-pobrania/energetyka-studia-stacjonarne/wyklad-spalanie-i-paliwa_ene_st/

20. Eksperyment stopni zapalności materiałów drewnianych
http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci-materia%C5%82%C3%B3w-drewnianych

21. Piec Zero – Front płomienia
http://www.piec-zero.tk/wp/?title=Flame_front

22. Czyste ogrzewanie
Spalanie węgla i drewna od kuchni

23. Szybowy piec kotlinkowy – temperatura
http://www.platnerz.com/platnerz-com/scriptorium/faq/zelazodymarkowe/tekst/tekst.html

24. Kryza, dysza, zwężka Venturi`ego
↓ Venturi ISO PDF

25. Parametry zwężki Venturi`ego
↓ Przekrój zwężki PDF

26. Aerodynamika spalania
http://docplayer.pl/67835995-Aerodynamika-spalania.html

27. Fizykochemiczne własności procesu palenia
http://slideplayer.pl/slide/10184559/

28. Badanie topliwości popiołu biopaliw
↓ Badanie topliwości popiołu biopaliw.PDF

29. Popiół i żużel z węgla kamiennego
https://www.sambudrol.pl/blog/2017/08/23/dlaczego-ekogroszek-zuzluje/

30. Wybuch pyłu węglowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch_py%C5%82u_w%C4%99glowego

31. Właściwości wybuchowe gazów i pyłów
↓ Wlaściwości_wybuchowe.PDF

32. H.LaFontaine i P.Zimmerman Drewno zamiast benzyny
↓ Drewno zamiast benzyny :: podręcznik PDF

33. Pompka ogniowa
http://pleasure-needs.blogspot.com/2014/05/fire-piston-pompka-ogniowa.html

34. Proweniencja pieca współprądowego – „rakietowego”
http://bushcooking.com/dakota-fire-hole/#sthash.ly3wKPdr.dpbs

35. Dakota fire hole 1
http://zdziczenie.blogspot.com/2013/01/ognisko-dakota-dakota-fire-hole.html

36. Dakota fire hole 2
http://survivaltopics.com/the-dakota-fire-hole/

 


↑ Do góry

© 2017-2018 Czyste Zupełne Spalanie
Wszelkie prawa zastrzeżone chyba, że wskazano inaczej.
Strona używa ciasteczek!