Teoria

  • ↓ 71. Wytwarzanie gazu syntezowego PDF
  • 72. Różnica między nasyconymi i nienasyconymi węglowodorami
  • 73. Parafina – Wikipedia
  • 74. Stearyna – Wikipedia