Procedury projektowe pieców – nakazy i zakazy

A) – RSR – range stove rules…- zakres piecowych przepisów – nakazy
B) – RSB – range stove bans…- zakres piecowych zakazów    – zakazy


Ten Temat… (jako mój, Nasz – Epilog Projektowy Pieca.!) – jest tym – podsumowaniem
Naszej Dyskusji… (w następnych, otwartych dla Dyskusji – zakładkach..!) – dot. wszystkich..,
najważniejszych… (prawie – bo zawsze można coś dodać..!) – Z a s a d … w projektowaniu…
pieca spalającego biomasę w/g Kryteriów w Procesie – gdzie spalanie jest… :

Całkowite, zupełne… (do popiołu..!)

Zamiast drogiego, jednorazowego i kompleksowego badania składu spalin… (ponad 15 tys. PLN.!) – proponuję… (wszędzie propaguję.!) – mój, własny i darmowy, dwupunktowy „Ranger Test”… :

1. Kolor płomieni…- od błękitnego do przejrzystego… (bez żółtego – rozgrzanej na żółto sadzy.!)
2. Test na obecność sadzy… (ukrytej w spalinach.!)… –
jasny pojemnik z zimną wodą nad płomieniem… ( + biała gaza nad kominem )

Te.., powyższe Kryteria… – muszą być spełnione we wszystkich… (z wyjątkami – fluidalne,
FLOX`alne, specjalne..!) – Systemach spalania w piecach powszechnego użytku…-
możliwych do samodzielnego wykonania.., czyli… :
1. górne
2. dolne
3. boczne
4. kroczące
5. mieszane (multiplex)

Jest to Zbiór Wskazań i Zakazów… (z analogią do Dekalogu, oraz – Grzechów Głównych..!) –
w zakresie spełnienia niezbędnych Warunków dla osiągnięcia Celu… (o który wszyscy..,
M y … – „w a l c z y m y”..!)…
Krótkie, esencjonalne… (uzgodnione w Dyskusji..!) – zapisy w poszczególnych punktach –
będą tworzyć budowę tego…- Zbioru.
Jest podzielony na dwie, numeryczne kolumny… (z punktami i podpunktami..!)…:

Część…- A) – RSR równoległa Część…- B) – RSB

……………………………………………………………………………..
Więc…- dyskutujmy.., i… (wespół, Zespół..!) – TO…- b u d u j m y …

Komentarze |1|

  • Mam prośbę z jednoczesną informacją… (dla Wszystkich.!) –
    W założeniu ten Dział jest tylko dwukolumnowym Zbiorem ponumerowanych tych – nakazów i zakazów projektowych – wcześniej przedyskutowanych i ostatecznie – uzgodnionych treści poszczególnych punktów. Budowa tych kolumn ma być wynikiem Dyskusji w Dziale pt. „Prolog do Analizy Procesu Spalania Biomasy”.
    Ma to być coś na wzór tzw. „check-listy”, gdzie sprawdza się punkt po punkcie prawidłowość działania.
    Taka Lista powinna być bardzo przejrzysta i… „niezaciemniona” – innymi informacjami niż te, które mają powodować oczekiwane skutki zadziałania.
    Dlatego moja, serdeczna prośba, abyście w tamtym Dziale… („Prolog…”.!) – umieszczali wszystkie wpisy, komentarze… (po których będziemy wspólnie budować tę…- „check-listę”…