← Powrót do: Zdjęcia

Odmiany alotropowe węgla

Odmiany alotropowe węgla - (g) węgiel amorficzny

A - diament, B - grafit, C- Lonsdaleit, D- Buckminsterfulleren, E - Fuleren: cząsteczka C60, F - Fuleren z atomami węgla o liczbie 70, G - węgiel amorficzny, H - jednościenna nanorurka węglowa.


↑ Top

© 2017 - 2018 Czyste Zupełne Spalanie