Odmiany alotropowe węgla

Odmiany alotropowe węgla - (g) węgiel amorficzny

A – diament, B – grafit, C- Lonsdaleit, D- Buckminsterfulleren, E – Fuleren: cząsteczka C60, F – Fuleren z atomami węgla o liczbie 70, G – węgiel amorficzny, H – jednościenna nanorurka węglowa.