Płomień świecy – eksperyment w grawitacji i mikrograwitacji

Świeczka płonąca na Ziemi a świeczka płonąca w warunkach obniżonej grawitacji jaka panuje na stacji kosmicznej.

Po lewej: płomień palącej się świecy w warunkach naturalnych , po prawej w warunkach obniżonej grawitacji. Na Ziemi grawitacyjna konwekcja pływająca powoduje, że płomień świecy ma kształt łzy i przenosi sadzę na wierzchołek płomienia, co czyni ją żółtą. W mikrograwitacji, gdzie nie ma przepływu konwekcyjnego, płomień jest sferyczny, pozbawiony sadzy i niebieski.