Filmy


Strona nr: 12

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

89. Dźwięk spalania wodoru – 3:38 min/0,25 prędkość odtw.
90. Spalanie węglowodorów – właściwości
91. Spalanie metanu
92. Spalanie CO – wstępnie zmieszane vs. dyfuzyjne
93. Trzy stany skupienia paliw z pirolizy drewna
94. Mini gazogenerator + motor-rower
95. Gazogenerator trójwarstwowy DriZzleR mini
96. Gazogenerator węgla drzewnego + odbiór (motor)

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13