Filmy

89. Dźwięk spalania wodoru – 3:38 min/0,25 prędkość odtw.

90. Spalanie węglowodorów – właściwości

91. Spalanie CO – wstępnie zmieszane vs. dyfuzyjne

92. Trzy stany skupienia paliw z pirolizy drewna

93. Mini gazogenerator + motor-rower

94. Gazogenerator trójwarstwowy DriZzleR mini

95. Gazogenerator węgla drzewnego + odbiór (motor)

96. Reakcja Boscha – Przykład wykorzystania

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14