Filmy


Strona nr: 12

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

89. Dźwięk spalania wodoru – 3:38 min/0,25 prędkość odtw.
90. Spalanie węglowodorów – właściwości
91. Spalanie metanu
92. Spalanie CO – wstępnie zmieszane vs. dyfuzyjne
93. Simple gasifier DriZzleR mini
94. Spalanie węgla – powietrze vs. tlen

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12