Filmy


Strona nr: 5

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

33. Pulsacyjne spalanie – najprostszy Test
34. Błędnie interpretowany proces poprawnego spalania
35. Płomień komory zgazowującej drewno
36. Silnik pulsacyjny – model w akcji
37. Silnik pulsacyjny
38. Bezzaworowy silnik pulsacyjny
39. Model silnika pulsacyjnego – bezzaworowego
40. Spalanie w silniku pulsacyjnym – bezzaworowym

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11