Filmy


41. Próba zapalności sadzy

42. Przypadkowy moment zapalenia sadzy (14-15 sek.)
43. Wypalanie sadzy powietrzem bez spalin

44. Spalanie przeciwprądowe contra współprądowe

45. Eksperymenty z CO2
46. Eksperyment dyfuzyjny ze spalaniem heptanu
47. Sucha destylacja węgla kamiennego – piroliza
48. Rocket stove

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9