Filmy


17. Retorta – pomysłowa konstrukcja
18. Burning match in slow motion – temat do dyskusji
19. Odwrócenie czyli TimeLapse płonącej zapałki !!!

20. Eksperyment z płomieniem – blue flame

21. Yellow flame – blue flame

22. The fire in space – space candle
23. Fire in ZERO-G!!
24. Bezwładność płomienia świeczki

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9