Filmy

9. Transparent blue flame – wentylator + hot secondary air

10. Wzorzec płomienia – komora zgazowująca drewno

11. Kocioł pirolityczny – analiza płomienia dyfuzyjnego – 1

12. Kocioł pirolityczny – analiza płomienia dyfuzyjnego – 2

13. Blue flame rocket stove. Wzorcowy płomień spalania pelletu (biomasy)

14. Optyczny WYNIK optymalnego spalania – H2O (+CO2) z komina

15. Kocioł pirolityczny – analyzer O2 vs. CO2 w spalinach. Do Dyskusji

16. Blue flame – optymalny mix paliwa i powietrza

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14