Filmy


Strona nr: 2

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

9. Transparent blue flame – wentylator + hot secondary air
10. Kocioł pirolityczny – analiza płomienia dyfuzyjnego – 1
11. Kocioł pirolityczny – analiza płomienia dyfuzyjnego – 2
12. Kocioł pirolityczny – analyzer O2 vs. CO2 w spalinach. Do Dyskusji
13. Blue flame rocket stove. Wzorcowy płomień spalania pelletu (biomasy)
14. Optyczny WYNIK optymalnego spalania – H2O (+CO2) z komina
15. Blue flame – optymalny mix paliwa i powietrza
16. Blue flame – wynik wstępnego mix`u

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11