Filmy


65. Counterflow burner – panik przeciwprądowy
66. Podniesiony płomień dyfuzyjny
67. Podniesiony wstępnie zmieszany płomień
68. Dyfuzyjny i zmieszany – płomieie gazu ziemnego
69. Premiksowany płomień – tlen kontra powietrze
70. Zmieszany płomień powietrza z metanem + pył węgla
71. Koksownik – rozpalanie
72. Koksownik – spalanie koksu, płomień

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10