Filmy


Strona nr: 9

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

65. Eksperyment dyfuzyjny ze spalaniem heptanu

66. Counterflow burner – panik przeciwprądowy

67. Blue and Yellow flame chamber

68. Podniesiony płomień dyfuzyjny

69. Podniesiony wstępnie zmieszany płomień

70. Dyfuzyjny i zmieszany – płomieie gazu ziemnego

71. Premiksowany płomień – tlen kontra powietrze

72. Zmieszany płomień powietrza z metanem + pył węgla

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13