Filmy


65. Koksownik – rozpalanie
66. Koksownik – spalanie koksu, płomień
67. Retorta – spalanie węgla drzewnego, kamiennego
68. Palenisko kowalskie – spalanie koksu, temperatura
69. Spalanie węgla – porównanie z powietrzem i tlenem

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9