Filmy


Strona nr: 9

Źródła filmowe w Bibliografii (cząstkowe, techniczne rozwiązania, efekty w praktyce).

65. Eksperyment dyfuzyjny ze spalaniem heptanu
66. Counterflow burner – panik przeciwprądowy
67. Blue and Yellow flame chamber
68. Podniesiony płomień dyfuzyjny
69. Podniesiony wstępnie zmieszany płomień
70. Dyfuzyjny i zmieszany – płomieie gazu ziemnego
71. Premiksowany płomień – tlen kontra powietrze
72. Zmieszany płomień powietrza z metanem + pył węgla

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13