Filmy

65. Wood stove – piroliza, wzorcowe spalanie gazów

66. Eksperyment dyfuzyjny ze spalaniem heptanu

67. Counterflow burner – panik przeciwprądowy

68. Blue and Yellow flame chamber

69. Podniesiony płomień dyfuzyjny

70. Podniesiony wstępnie zmieszany płomień

71. Dyfuzyjny i zmieszany – płomieie gazu ziemnego

72. Premiksowany płomień – tlen kontra powietrze

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14